Toelichting compensatie & maandelijkse contributie

Als eerste zijn wij als sportschool enorm dankbaar voor de vele positieve reacties en ondersteuning van trouwe leden in deze bizarre tijd waarin we met z’n allen zorgen voor het terugdringen van het virus zodat degenen die het nodig hebben de juiste zorg kunnen ontvangen bij het bestrijden van deze nare ziekte.
 
Jouw ondersteuning en het steunpakket van de regering is van allergrootst belang voor het voorbestaan van de sportschool en voor het behoud van de trainers en andere werknemers van het team van ons sportcentrum.
 
Hoe gaan wij nu om met de situatie ten aanzien van het niet kunnen sporten gedurende deze periode van verplichte sluiting?
 

  • Wij innen de maandelijkse contributie van de maand april & gaan de volledige tijd van het niet kunnen sporten door verplichte sluiting compenseren d.m.v. een verlaagd abonnementstarief over een nader te bepalen periode.


Dit geldt voor lidmaatschappen die ongewijzigd blijven en doorlopen.

 
Voor deze groep trouwe leden beloven wij geen tariefsverhoging voor het hele jaar tot 1 september 2021.
 

  • Bij een opgezegd abonnement wordt het niet-sporten door verplichte sluiting gecompenseerd door na afloop van het abonnement een gratis verlenging te verlenen met een zelfde tijdsbestek als die van de verplichte sluiting.

 
Uiteraard hopen wij, net als iedereen, dat deze gezondheidscrisis en uiteindelijk ook financiële terugslag, zo min mogelijk mensen met ernstige gevolgen zal raken.
 
Wij zijn ontzettend dankbaar voor uw steun en vertrouwen op korte termijn waardoor we op een iets langere termijn alles weer netjes recht kunnen zetten. Mede door uw steun kunnen onze trainers zich nu richten om achter de schermen online workouts & trainingen te maken.
 
Laten we hopen dat met inzet van heel Nederland deze crisis zo snel mogelijk overwonnen is en dat wij je, namens het hele team, weer gezond en wel mogen verwelkomen in onze SportClub.
 
Namens het volledige team van SportClub West Friesland,
 
Met vriendelijke groet,
 
Vincent & Jacqueline van Gelderen
Cyntia Borges

__________________________

Informatie - inzake corona crisis

Allereerst hopen wij dat het virus jou, of mensen in je omgeving, niet zal treffen en als dit wel zo is dat het geen ernstige gezondheidsgevolgen zal hebben. 

Aangaande het coronavirus en jouw sport abonnement bij ons willen wij je namens de SportClub tegemoetkomen en vragen tegelijkertijd je begrip omdat wij je in de toekomst van dienst willen blijven zijn. 

Voor onze leden die het huidige sport abonnement in deze onzekere tijd ongewijzigd laten hebben wij de volgende mededeling: 

  • Wij compenseren de volledige tijd waarin sporten bij ons onmogelijk is geweest door de verplichte algemene landelijke sluiting vanwege het coronavirus. 
  • Wij garanderen je, gedurende de compensatie periode, dat jouw tarief van het abonnementsgeld minimaal met 1 jaar na jouw huidige abonnementsperiode niet wordt verhoogd. 

Na 6 april zal er meer duidelijkheid zijn ten aanzien van de duur van de crisis. Wij zullen je dan direct opnieuw informeren over de gang van zaken op dat moment en de wijze waarop wij zullen compenseren. 

Wij danken je voor het vertrouwen dat je ons hebt gegeven door lid te zijn van onze SportClub. Wij wensen iedereen alle gezondheid toe en hopen je spoedig weer te mogen begroeten in ons sportcentrum. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team van SportClub West Friesland,

 

Vincent & Jacqueline van Gelderen

Cyntia Borges